Kategorier
Uncategorized

Miljødirektoratet samarbeider med miljømyndighetene i den russiske regionen Arkhangelsk om avfallshåndtering. Vi rådgir om kildesortering av avfall fra husholdninger basert på norske erfaringer, med hovedvekt på farlig avfall.

Siste nyheter

Miljødirektoratet samarbeider med miljømyndighetene i den russiske regionen Arkhangelsk om avfallshåndtering. Vi rådgir om kildesortering av avfall fra husholdninger basert på norske erfaringer, med hovedvekt på farlig avfall.