Kategorier

Norge og Russland forsterker samarbeidet om ta vare på isbjørnen som lever rundt Svalbard og Frans Josefs land. I den nye avtalen er vi enige om å styrke overvåkingen, forskningen og forvaltningen av den sårbare barentshavsbestanden av isbjørn.