Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det skal være trygt for alle med hiv-smitte å arbeide. Ingen skal holdes utenfor arbeidslivet på grunn av smitten.

Det skal være trygt for alle med hiv-smitte å arbeide. Ingen skal holdes utenfor arbeidslivet på grunn av smitten.