Kategorier

Luftforurensning er fortsatt det miljøproblemet som utgjør størst helserisiko for europeere. Det europeiske miljøbyrået (EEA) har estimert at luftforurensning var årsaken til over 430 000 tilfeller av for tidlig død i 2012.