Kategorier
Uncategorized

Regjerningen satte ned et utvalg 11. april 2014 for å gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder, og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Regjerningen satte ned et utvalg 11. april 2014 for å gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder, og komme med forslag til endringer og forbedringer.