Kategorier

I forbindelse med ny rapport om Naturindeks for Norge inviterer vi til lanseringsseminar i Trondheim 24. november. Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell. Seminaret strømmes direkte på nett-tv .