Kategorier

82 dyr kan felles under kvotejakta på gaupe fra 1. februar og til 31. mars 2016. Kvotene er fordelt på alle rovviltregionene, med to unntak: I Vest-Norge er det kvotefri jakt, mens det ikke er åpnet for jakt i Hedmark.