Kategorier

Naturindeks for Norge 2015 viser at naturindeksverdien for skog har steget siden 1990, mens vi ser en nedadgående trend for våtmark og åpent lavland.