Kategorier
Uncategorized

I Norge må alle som vil omsette giftige og meget giftige stoffer til privat bruk ha tillatelse fra Miljødirektoratet. For å få en slik tillatelse søker man til Miljødirektoratet på fastsatt skjema. 

Siste nyheter

I Norge må alle som vil omsette giftige og meget giftige stoffer til privat bruk ha tillatelse fra Miljødirektoratet. For å få en slik tillatelse søker man til Miljødirektoratet på fastsatt skjema.