Kategorier

127_Health+and+safety_897_18315693_0_0_675_300Oppdatert.

Vi har nå gleden av å kunne tilby HMS kurs på engelsk. Dette har vært etterspurt i lengre tid og nå kan vi endelig tilby dette. HMS kursene er tilrettelagt både for ledere og verneombud/amu-medlemmer i tillegg til et grunnkurs i HMS. HMS kursene bygger på samme solide base som våre HMS kurs på norsk, men i tillegg refereres det mye til de nye oversettelsene arbeidstilsynet har gjort. Arbeidstilsynet har også oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk som følge av økt etterspørsel.

For HMS kurs på andre språk enn engelsk, jobber vi fortsatt med det.

Vi har registret stor etterspørsel etter HMS kurs, for både ledere og verneombud, på andre språk i tillegg til norsk. Vi jobber nå konrekt med å utforme nye HMS kurs for å møte behovet til våre engelsk og polsktalende kunder i første omgang. HMS kurs på engelsk vil være tilgjengelig på nettsidene våre snart. HMS kurs på polsk og andre språk kommer også i nær fremtid. Følg med på kursoversikten.

Dersom du ønsker oversettelse til andre språk kan du godt ta kontakt med oss. Videre, om du skulle ha spesielle behov vi ikke kan dekke, kan Google translate være et alternativ selv om oversettelsene ikke alltid er helt presise.