Kategorier
Uncategorized

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå nytt stoff til kandidatlista under kjemikalieregelverket REACH.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå nytt stoff til kandidatlista under kjemikalieregelverket REACH.