Kategorier
Uncategorized

I forbindelse med behandling av søknader om godkjenning ber det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om ytterligere opplysninger om alternativer for stoffet kromtrioksid. Frist for innsending av opplysninger er 7. januar 2016.

Siste nyheter

I forbindelse med behandling av søknader om godkjenning ber det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om ytterligere opplysninger om alternativer for stoffet kromtrioksid. Frist for innsending av opplysninger er 7. januar 2016.