Kategorier

I forbindelse med behandling av søknader om godkjenning ber det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om ytterligere opplysninger om alternativer for stoffet kromtrioksid. Frist for innsending av opplysninger er 7. januar 2016.