Kategorier

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2015 viser at fisket fortsatt ligger under snittet for de siste fem år på tross av en liten økning fra i fjor. Sør-Trøndelag opplever en spesiell stor økning.