Kategorier

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide lista over stoffer som er underlagt krav om godkjenning med 11 nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 18. februar 2016.