Kategorier
Uncategorized

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide lista over stoffer som er underlagt krav om godkjenning med 11 nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 18. februar 2016.

Siste nyheter

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide lista over stoffer som er underlagt krav om godkjenning med 11 nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 18. februar 2016.