Kategorier

Tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren blir trolig nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Men det er risikabelt å satse på for omfattende bruk av slike løsninger, viser en analyse gjort på oppdrag for Miljødirektoratet. Investeringer de neste ti årene får stor betydning for hvor avhengig verden blir av slike karbonnegative løsninger.