Kategorier

Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av stoffgruppen PAH. Nye ISO-standarder gjør at Miljødirektoratet pålegger industrien å endre på hvordan de rapporterer.