Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er ikke bare høyt arbeidspress eller redsel for å miste jobben som gjør at syke ansatte møter. Trivsel og lojalitet øker også sjansen for at syke går på jobb, viser nye studier.

Det er ikke bare høyt arbeidspress eller redsel for å miste jobben som gjør at syke ansatte møter. Trivsel og lojalitet øker også sjansen for at syke går på jobb, viser nye studier.