Kategorier
Uncategorized

Høye nivåer av svevestøv utgjør en betydelig risiko for befolkningens helse. Ny kunnskap om helsebelastningen av partikler tilsier at dagens grenser ikke er strenge nok.

Siste nyheter

Høye nivåer av svevestøv utgjør en betydelig risiko for befolkningens helse. Ny kunnskap om helsebelastningen av partikler tilsier at dagens grenser ikke er strenge nok.