Kategorier
Uncategorized

Norge har nå levert oppgjør av klimakvoter for den første forpliktelsesperioden under Kyotoprotokollen for årene 2008-2012. Vi har også innfridd løftet om å overoppfylle forpliktelsen om kutt i klimagassutslipp med 10 prosent. Totalt har Norge levert inn omlag 300 millioner kvoter til oppgjør og overoppfyllelse.

Siste nyheter

Norge har nå levert oppgjør av klimakvoter for den første forpliktelsesperioden under Kyotoprotokollen for årene 2008-2012. Vi har også innfridd løftet om å overoppfylle forpliktelsen om kutt i klimagassutslipp med 10 prosent. Totalt har Norge levert inn omlag 300 millioner kvoter til oppgjør og overoppfyllelse.