Kategorier

Norge har nå levert oppgjør av klimakvoter for den første forpliktelsesperioden under Kyotoprotokollen for årene 2008-2012. Vi har også innfridd løftet om å overoppfylle forpliktelsen om kutt i klimagassutslipp med 10 prosent. Totalt har Norge levert inn omlag 300 millioner kvoter til oppgjør og overoppfyllelse.