Kategorier
Uncategorized

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av uønsket spredning av fiskearter som karpe, sørv, suter og gjedde i 2013 og 2014. Innrapportering fra publikum er sentralt for å kunne sette inn tiltak mot spredningen.

Siste nyheter

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av uønsket spredning av fiskearter som karpe, sørv, suter og gjedde i 2013 og 2014. Innrapportering fra publikum er sentralt for å kunne sette inn tiltak mot spredningen.