Kategorier

En ny rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet har påvist 94 nye tilfeller av uønsket spredning av fiskearter som karpe, sørv, suter og gjedde i 2013 og 2014. Innrapportering fra publikum er sentralt for å kunne sette inn tiltak mot spredningen.