Kategorier

Nesten halvparten av skadene jerven gjør på sau blir påvist fra 1. september og ut året. Å sanke sauene tidligere i områder hvor jerven har prioritet er et av tiltakene som sannsynligvis kan redusere tapene betydelig.