Kategorier
Uncategorized

For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er tapt.

Siste nyheter

For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er tapt.