Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bruk av byggegjerder gir den enkleste og mest effektive sikringen av bygge- og anleggsplasser. Et nytt gjerde skal forsterke denne sikringen ytterligere.

Bruk av byggegjerder gir den enkleste og mest effektive sikringen av bygge- og anleggsplasser. Et nytt gjerde skal forsterke denne sikringen ytterligere.