Kategorier

Verdens land er enige om å stoppe den raskt økende bruken av de sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK-er). Det ble klart under et møte i Montrealprotokollen i Dubai denne uken.