Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

De som kjøper inn og drifter renholdstjenester, får nå et overordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjøringskvalitet. Målet er bedre renhold til riktig pris.

De som kjøper inn og drifter renholdstjenester, får nå et overordnet verktøy for å beskrive og kontrollere rengjøringskvalitet. Målet er bedre renhold til riktig pris.