Kategorier
Uncategorized

Hvor mye må de globale klimagassutslippene kuttes innen 2050 for å nå togradersmålet uten å gjøre verden avhengig av storskala bruk av teknologier som trekker CO2 ut av atmosfæren? Her kan du se opptak av seminaret som ble avholdt i Oslo 20. november 2015.

Hvor mye må de globale klimagassutslippene kuttes innen 2050 for å nå togradersmålet uten å gjøre verden avhengig av storskala bruk av teknologier som trekker CO2 ut av atmosfæren? Her kan du se opptak av seminaret som ble avholdt i Oslo 20. november 2015.