Kategorier
Uncategorized

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2016-2018. Medlemslandene planlegger å evaluere 138 stoffer, av disse er 53 nye siden forrige oppdatering. Endelig plan vedtas i mars 2016.

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2016-2018. Medlemslandene planlegger å evaluere 138 stoffer, av disse er 53 nye siden forrige oppdatering. Endelig plan vedtas i mars 2016.