Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Det nytter å drive et systematisk nærværsarbeid. Det handler om å bli sett og hørt på jobb. Så enkelt – og så vanskelig er det.

– Det nytter å drive et systematisk nærværsarbeid. Det handler om å bli sett og hørt på jobb. Så enkelt – og så vanskelig er det.