Kategorier

Miljødirektoratet har sendt på høring et forslag om endringer i regelverket for motorferdsel i utmark, som innebærer en åpning for catskiing i Norge.