Kategorier

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å opprette det nasjonale kontaktforumet for biogass. Vi inviterer til et åpent arrangement 11. desember 2015 for å etablere en møteplass for myndighetene og biogassbransjen.