Kategorier

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på tre nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 4. og 11. desember 2015.