Kategorier

EU kommisjonen gjennomfører nå en internasjonal høring av et mulig forslag om forbud mot kreftfremkallende stoffer i tekstiler og klær beregnet på forbrukere , under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til EU kommisjonen er 22. januar 2016.