Kategorier

Miljødirektoratet anmeldte et enkeltmannsforetak i Akershus som selger produkter til bekjempelse av skadedyr, på grunn av ulovlig markedsføring og manglende faremerking på produktene. Nå får eieren en bot fra politiet på 50 000 kroner.