Kategorier
Uncategorized

Miljødirektoratet anmeldte et enkeltmannsforetak i Akershus som selger produkter til bekjempelse av skadedyr, på grunn av ulovlig markedsføring og manglende faremerking på produktene. Nå får eieren en bot fra politiet på 50 000 kroner.

Siste nyheter

Miljødirektoratet anmeldte et enkeltmannsforetak i Akershus som selger produkter til bekjempelse av skadedyr, på grunn av ulovlig markedsføring og manglende faremerking på produktene. Nå får eieren en bot fra politiet på 50 000 kroner.