Kategorier

Miljøringen inviterer til temamøte tirsdag 27. og onsdag 28. oktober i Stavanger. Miljøgifter i mennesker, renere havner og gruver og miljø  er temaer som vil belyses av utvalgte fagpersoner fra kommuner, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Folkeinstituttet, forskningsinstitutter, industrien, entreprenører og konsulenter.