Kategorier

Klimagassutslippene i EU er reduserte med fire prosent fra 2013 til 2014. Siden 1990 er utslippene av klimagasser redusert med 23 prosent. Det er mer enn EUs mål for reduksjon i klimagassutslipp innen 2020.