Kategorier

Brudd på jaktbestemmelsene kan påføre byttedyrene unødig lidelse. Hvert år avdekkes brudd på de gjeldende reglene, og det vil miljømyndighetene til livs.