Kategorier

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av helse- og miljøfare eller sikker emballasje, då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Mange av produkta inneheld farlege stoff og skal vere tydeleg merkte med åtvaringar.