Kategorier
Uncategorized

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av helse- og miljøfare eller sikker emballasje, då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Mange av produkta inneheld farlege stoff og skal vere tydeleg merkte med åtvaringar.

Siste nyheter

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av helse- og miljøfare eller sikker emballasje, då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Mange av produkta inneheld farlege stoff og skal vere tydeleg merkte med åtvaringar.