Kategorier

En felles norsk-svensk rapport viser økning i antall jervekull, men samtidig en nedadgående trend for størrelsen på den skandinaviske jervebestanden.