Kategorier
Uncategorized

PFOA i stoff og stoffblandinger er nå regulert gjennom EU/EØS’ kjemikalieregelverk, REACH. Gjeldende grenseverdi er satt til 0,3 prosent.

Siste nyheter

PFOA i stoff og stoffblandinger er nå regulert gjennom EU/EØS’ kjemikalieregelverk, REACH. Gjeldende grenseverdi er satt til 0,3 prosent.