Kategorier
Uncategorized

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 23. november 2015.

Siste nyheter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 23. november 2015.