Kategorier

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 23. november 2015.