Kategorier

Miljødirektoratet anbefaler at norske kommuner fortsatt får tildele enerett til behandling av avfall. Vi vil heller ikke legge restriksjoner på eksport av avfall til forbrenningsanlegg i utlandet.