Kategorier

Flaggermusrabies er påvist hos en flaggermus som ble funnet i Valdres. Det er sjelden at denne type rabies overføres til andre pattedyr, i motsetning til klassisk rabies. Derfor vurderes situasjonen som udramatisk.