Kategorier

Miljødirektoratet anmeldte Norscrap Karmøy AS i Rogaland for å ha lagret farlig avfall ulovlig. De oppbevarte avfallet slik at det forurenset grunn og overflatevann, og det utgjorde en fare for ytterligere forurensning av miljøet.