Kategorier

Det nye regelverket gir folk mulighet til å kvitte seg med mer farlig avfall helt gratis og sikrer forsvarlig opprydding hvis anlegg skulle gå konkurs.