Kategorier

I statsbudsjettet viser regjeringen til hvordan miljøtilstanden i Norge utvikler seg og om vi når viktige nasjonale mål. På Miljøstatus.no finner du informasjon om tilstanden for blant annet klima, naturmangfold og kulturminner.