Kategorier

Forskningsleder Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning er valgt inn i ledelsen av FNs klimapanel (IPCC).