Kategorier

Hoesung Lee fra Sør-Korea er valgt til ny leder av FNs klimapanel (IPCC). Han skal lede arbeidet med klimapanelets sjette hovedrapport, som vil involvere hundrevis av eksperter fra hele verden.