Kategorier

Miljødirektoratets veileder for håndtering av sedimenter gir råd i forbindelse med planlegging og behandling av forskjellige tiltak i sjøen. Veilederen er nå oppdatert.