Kategorier

Norge og Sverige går tettere sammen om å forvalte fjellreven i Skandinavia. Tiltak over landegrensene er nødvendig for å oppnå en levedyktig bestand.