Kategorier
Uncategorized

Nivåa av svoveldioksid og tungmetall i luft er høgare i grenseområda mot Russland enn elles i landet. Det viser måleresultata frå 2014. Konsentrasjonane er likevel under grenseverdiane sett i norsk og europeisk regelverk.

Siste nyheter

Nivåa av svoveldioksid og tungmetall i luft er høgare i grenseområda mot Russland enn elles i landet. Det viser måleresultata frå 2014. Konsentrasjonane er likevel under grenseverdiane sett i norsk og europeisk regelverk.